Kattunger

Kull - A

Kull - B

Født: 23.08.20          3 jenter    og   2 gutter

Mor: NO*Vinduskarmens Juni

Far: SE*Edalunds Ram it Down JW

Født: 09.09.20          2 jenter

Mor: CH(N)Siberikos Ciara  

Far: SE*Edalunds Ram it Down JW